4.2 C
London
Friday, January 21, 2022
NorwayDo you have all the equipment in the Utenriksdepartementet inside the project,...

Do you have all the equipment in the Utenriksdepartementet inside the project, architecture and digital solution?

Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drift IKT-løsningene for departments and all norske utenriksstasjoner. ICT seksjonen i UD har 47 årsverk demands on fire equipment: ICT service desk, ICT platform, ICT network and security, including ICT project, architecture and digital solution. Altogether there are two years of use for about 3,500 bridges på opp mot 100 forskjellige Lokasjoner i verden.

To equipment for ICT projects, architecture and digital processing systems, there are dyktig leather with knowledge of IT-ledelse. Enheten har 9 stillinger insidefor ansvarsområdene; test, project, risk analyzer, tjenestekatalog med tjenesteutvikling and architecture. Enheten has also been agreed upon for the advance of the utenrikstöstens fagapplikasjoner. We have a generous oppdragsgiver and infrastructure with modern and foreign rescue løsninger både i UD sine local på (Vika-terassen) and all outdoor stasjonene. Before the failure of the project, the internal consultants to the project and / or other submission of the proposal as soon as possible on the delivery of the goods.

Jobb med verden!
Ansvars- og arbeidsområder
Ledelse and personalanvar for enhetens medarbeidere
Ansvar for and deltagelse i leveranser inside for prospects, risk analysts, tjenestekatalog with tjenesteutvikling and architecture including forvaltning av utenrikstö at least fagapplikasjoner
Lede forbedrings, endrings and omorganiseringsarbeidet i units

Qualifications
Må ha relevant utdannelse på university or høyskolenivå, the relevant sertifiseringer and long relevant experience can be opp for missing utdannelse
Må ha leather covering with personnel varnish and budsjettoppfølging
Må beherske norsk and engelsk cheerful and written
He was angry with the operational experience from and disrupted IT driftsmiljø
There is a need for internal management of the management of IT solutions and application portfolios, system architecture, risk analysis, ITIL processes and disruptions in IT projects
Det he ognskelig with sertifiseringer inside ITIL, TOGAF, ISO2700X and Prince2 or similar

Personal egenskaper
Søkerne vil bli vurdert i forhold til utenrikstjenstens leatherermål – dette inside

Depending on the others, depending on the end ring
This also applies to other working conditions and other options
selvstendig, nytenkende og initiativrik
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, service-oriented and flexible
The results are based on the requirements

Andre forhold
Therefore he qualified søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV or innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av these groups to intervju. For å bli vurdert the søker in the next group må you oppfylle visse krav. Les mer om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymized statistikk i all valid virksomheters årsrapporter.

Vilkår / betingelser
Vi har et workfellesskap with dyktige and engaged colleagues who stolte av jobs sin. Varying options are interesting and varied IT jobs in and running and active miljø with spending and leading workloads. Vi har flexible work arrangements including pension, låne and forsikringsordning i Statens pension fund.

Breastfeeding avlønnes som underdirektør (breastfeeding code 1217) with gross price. år from NOK 702.100 – 948.900 (lønnstrinn 74-85) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Appearance in stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå “Hemmelig” på tiltredelsestidpunktet. Les mer om sikkerhetsklarering her. (https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet)

Søkere må være norske statsborgere.

Contact information
Avdelingsdirektør Mette Fjellså Paulsen, tlf. 23 95 12 20, mobile: 970 87 797, [email protected]

Senior rådgiver Erlend Wilhelmsen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), DSS, mobile 986 51 259, [email protected]

Om arbeidsgiveren
Norsk utenrikstjeneste består of Utenriksdepartementet and 99 utenriksstasjoner with omlag 2 550 equivalent. Hovedoppgavene er å ivareta and fremme norske interests i forholdet til utlandet, including interests Norge har felles med other country including å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet he opptatt av mangfold and inclusion, announcement with hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne and innvandrerbakgrunn, and oppfordrer derfor all qualified candidates to å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike Kompetenz, livserfaringer and perspektiver for å bidra til en best possible oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere what behov for det. I samsvar med public disclosure § 25 can be sent from søkerne bli gjort public selv om søkerne has to be omitted from søkerlisten.

SectorOffentligLeather categoryLeatherSted1 June 7th plassen, 0032 OsloBransjeOffentlig administrasjonStillingsfunksjonLedelse

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
×